Kontakt: tel. 23 6740006, 23 6740875, fax 23 6740274, e-mail: sp@e-glinojeck.pl

ul. Płocka 7, 06-450 Glinojeck

Temat: Strona główna.

 

 

Szczepienie uczniów w wieku 12 - 18 lat
n i e z b ę d n e   i n f o r m a c j e

Zarządzenie dyrektora szkoły
 z dn. 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany trybu nauczania na tryb zdalny
uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Glinojecku

UWAGA! Termin obowiązywania zarządzenia zostaje przedłużony do 25.04.2021 r.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna informuje

Egzamin ósmoklasisty - zmiana wymagań

źródło: gov.pl

Terminy konsultacji z Rodzicami

Ubezpieczenie dzieci - ulotka informacyjna

Bezpieczny powrót do szkoły

10 zasad dla Ucznia

Wskazówki dla Rodzica

Dziennik elektroniczny -
załącznik do zarządzenia dyrektora

 

 

Od 28.01.2019 r. odwiedziliście nas

Darmowy licznik odwiedzin

razy

Dziękujemy