Kontakt: tel. 23 6740006, 23 6740875, fax 23 6740274, e-mail: sp@e-glinojeck.pl

ul. Płocka 7, 06-450 Glinojeck

Egzamin ósmoklasisty
niezbędne dokumenty

dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli

Działalność szkoły w okresie pandemii
niezbędne dokumenty

Powrót uczniów klas I - III
na zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

Konsultacje uczniów
z nauczycielami przedmiotów

 

Lista kandydatów do klas pierwszych

Komunikat Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Ciechanowie

Mazowiecka Policja apeluje

 

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
w związku z potencjalnym ryzykiem
zakażenia koronawirusem

otwórz lub pobierz dokument w formacie PDF

Temat: Strona główna.

  

 

Od 28.01.2019 r. odwiedziliście nas

Darmowy licznik odwiedzin

razy

Dziękujemy