Kontakt: tel. 23 6740006, 23 6740875, fax 23 6740274, e-mail: sp@e-glinojeck.pl

ul. Płocka 7, 06-450 Glinojeck

Temat: Strona główna.

 

 

Pedagog

a p e l  d o  R o d z i c ó w

 

Program wychowawczo - profilaktyczny

p r o p o z y c j a   n a   r o k   s z k .   2 0 2 1 / 2 0 2 2

Rozkłady jazdy autobusów

w bieżącym roku szkolnym

wybierz nr linii - zobacz rozkład

Szczepienie uczniów w wieku 12 - 18 lat
d e k l a r a c j a :

n i e z b ę d n e   i n f o r m a c j e :

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna informuje

Ubezpieczenie dzieci - ulotka informacyjna

Od 28.01.2019 r. odwiedziliście nas

Darmowy licznik odwiedzin

razy

Dziękujemy