Rekrutacja 2018/2019

do szkół ponadgimnazjalnych

Informacje niezbędne dla Ciebie oraz Rodziców

System elektronicznego naboru - pow. Ciechanowski:

Nabór do LO w Glinojecku - zarządzenie Dyrektora:

Wniosek do LO Glinojeck


lub pobieramy i składamy w sekretariacie tej szkoły

Egzamin gimnazjalny 2018

informacje niezbędne dla Ciebie oraz Rodziców

Uwaga! Wszystkie niezbędne załączniki z "Informacji o organizacji i przebiegu egzaminu"
do wypełnienia przez uczniów oraz rodziców zapewnia sekretariat gimnazjum.

Temat: Nasze wyniki w nauce.

 

Wyniki klasyfikacji półrocznej

w roku szk. 2017/2018

Wyniki klasyfikacji rocznej

rok szk. 2016/2017

 

 

 

Wyniki klasyfikacji półrocznej

rok szk. 2016/2017

 

 

 

Wyniki egzaminu próbnego z Nową Erą

rok szk. 2016/2017

 

 

 

Wyniki klasyfikacji rocznej

rok szk. 2015/2016

 

 

 

Wyniki klasyfikacji półrocznej

rok szk. 2015/2016