Temat: Nasze wyniki w nauce.

Rok szkolny 2018/2019

Wyniki klasyfikacji półrocznej

Rok szkolny 2017/2018

Wyniki klasyfikacji rocznej

Wyniki klasyfikacji półrocznej

Rok szkolny 2016/2017

Wyniki klasyfikacji rocznej

 

Wyniki klasyfikacji półrocznej