Egzamin gimnazjalny 2018

informacje niezbędne dla Ciebie oraz Rodziców

Uwaga! Wszystkie niezbędne załączniki z "Informacji o organizacji i przebiegu egzaminu"
do wypełnienia przez uczniów oraz rodziców zapewnia sekretariat gimnazjum.

 

Temat: Nasze wyniki w nauce.

 

Wyniki klasyfikacji półrocznej

w roku szk. 2017/2018

Wyniki klasyfikacji rocznej

rok szk. 2016/2017

 

 

 

Wyniki klasyfikacji półrocznej

rok szk. 2016/2017

 

 

 

Wyniki egzaminu próbnego z Nową Erą

rok szk. 2016/2017

 

 

 

Wyniki klasyfikacji rocznej

rok szk. 2015/2016

 

 

 

Wyniki klasyfikacji półrocznej

rok szk. 2015/2016