Godziny pracy szkolnych specjalistów

w  r o k u   s z k.  2 0 2 2 / 2 0 2 3

 

Anna Grochowiecka - pedagog dla klas I - IV

Poniedziałek 8.30 – 13.30

Wtorek 8.45 – 12.45

Środa 8.00 – 12.00

Czwartek 7.40 – 11.40

Piątek 8.00 – 13.00

 

Anna Skórska – pedagog dla klas V - VIII

Poniedziałek 8.00 – 13.30

Wtorek 8.00 – 14.30

Środa 9.40 – 13.40

Czwartek 9.40 – 13.40

Piątek 8.00 – 10.00

 

Aleksandra Jaśkiewicz – psycholog

Poniedziałek 14.00 – 15.00

Środa 8.00 – 12.00

Piątek 8.00 – 15.00

 

Katarzyna Romanowska - pedagog specjalny

Poniedziałek 9.00 – 10.35, 11.50 – 13.30

Wtorek 8.55 – 11.40

Środa 10.55 – 11.40

Czwartek 9.50 – 10.35, 11.50 – 12.35

Piątek 8.55 – 10.35

Lęki dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
sposoby przeciwdziałania

Zdrowe żywienie
warto przeczytać:

Bezpłatne konsultacje ze specjalistą

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość bezpłatnej konsultacji z psychologiem p. Iryną Borkowską. Termin konsultacji należy ustalić telefonicznie pod numerem tel. 23 674 00 65.

 Porady w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie!

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie działa punkt konsultacji specjalistycznej. Pomoc skierowana jest głównie do osób dotkniętych problemami społecznymi: osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, młodzieży opuszczającej zastępcze formy opieki i ich otoczenia – mieszkańców powiatu ciechanowskiego.

W ramach działalności Punktu dyżury pełnią następujący specjaliści:

- Psycholog

- Terapeuta rodzinny

- Radca prawny

Terapeuta Rodzinny dyżuruje w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 w pokoju 328 - III piętro, natomiast Psycholog i Radca Prawny w pokoju 104 – I piętro.

Szczegółowe informacje oraz zapisy do w/w specjalistów pod nr telefonu (23) 672 52 16 lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 (pokój 102).

 Nic nie usprawiedliwia przemocy!

Przy M-GOPS w Glinojecku działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Glinojeck, który został powołany w celu udzielania pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb –poradnictwa socjalnego lub prawnego. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele różnych instytucji:

- p. Aneta Bisialska - przewodnicząca zespołu, M-GOPS, tel. 23 674 00 65

- p. Agnieszka Wichowska  – Pełnomocnik  Burmistrza ds. Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, członek GKRPA w Glinojecku, tel. 666355948

- p. Elżbieta Gadomska - przedstawiciel służby zdrowia, tel. 23 674 00 05

- asp. szt. Mariusz Żukowski - kierownik Posterunku Policji w Glinojecku, tel. 47 703 15  40

- p. Anna Skórska - przedstawiciel oświaty, pedagog Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Glinojecku tel. 23 674 08 75

- p. Leszek Kaliński – przedstawiciel oświaty, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Glinojecku tel. 23 674 08 75

- p. Grażyna Konstantynowicz - przedstawiciel oświaty, Dyrektor Miejsko - Gminnego Przedszkola w Glinojecku  tel. 23 674 00 64

- p. Justyna Kotlarz – pracownik socjalny M-GOPS w Glinojecku, tel. 23 674 00 65

Do w/w osób można kierować pytania dotyczące problemu przemocy lub zgłaszać konkretne sprawy. Bez względu na problem, z którym się zgłosisz, możesz liczyć na dyskrecję.