Drogi Uczniu, czekam na Ciebie, gdy:

 • czujesz się osamotniony i masz wrażenie, że nikt Cię nie rozumie,

 • znajdujesz się w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej, 

 • nie potrafisz porozumieć się z rówieśnikami lub osobami dorosłymi w swoim otoczeniu,

 • jesteś w sytuacji problemowej i nie wiesz, jak ją rozwiązać,

 • jesteś dyslektykiem,

 • masz problemy w nauce,  

 • stoisz przed wyborem dalszego kierunku kształcenia,  

 • chciałbyś podzielić się z kimś swoją radością, osiągnięciami.

  Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Drogi Rodzicu, zapraszam do współpracy, gdy:

 • szukasz pomocy, ponieważ niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,

 • Twoje dziecko nie radzi sobie z nauką,

 • chcesz porozmawiać o dziecku i Waszych wzajemnych relacjach,

 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;

 • masz pytania dotyczące dziecka i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić;

 • potrzebujesz informacji na temat instytucji wspierających rodziców w procesie wychowania.

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Anna Skórska

Poniedziałek 8.45 - 11.45
Wtorek 8.45 - 12.45
Środa 8.00 - 12.45
Czwartek 8.00 - 13.00
Piątek 8.45 - 12.45

  Kontakt telefoniczny z pedagogiem pod numerem telefonu:
603532886

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

prowadzone przez pedagoga w bieżącym roku szkolnym

Poniedziałek 8.00 - 8.45
Wtorek 8.00 - 8.45 i 13.40 - 14.25
Czwartek 13.40 - 14.25

Bezpłatne konsultacje ze specjalistami

W każdy wtorek od godz. 17.00 – 19.00  i ostatni poniedziałek każdego miesiąca od  godz. 8.00- 9.00 w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym przy ul. Targowej 6 w Glinojecku dyżuruje psycholog p. Iryna Borkowska.

Termin wizyty należy wcześniej ustalić telefonicznie pod numerem telefonu 663054669.

Dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie prowadzone są bezpłatne porady specjalistów. Punkt konsultacji specjalistycznej skierowany jest głównie do osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, młodzieży opuszczającej zastępcze formy opieki i otoczenia tych osób.

W ramach działalności Punktu, porad udzielają następujący specjaliści:

 • Prawnik: wtorki i czwartki w godz. 1600 - 1800

 • Psycholog: wtorki i środy w godz. 1600 - 1800

 • Terapeuta rodzinny: poniedziałek w godz. 1500 - 1900

Dyżury specjalistów odbywają się w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 w pokoju nr 19 (prawnik) i pokoju 328 (psycholog i terapeuta) - po wcześniejszym zapisie i ustaleniu terminu.

Szczegółowe informacje oraz zapisy do w/w specjalistów pod nr telefonu (23) 672 52 16 lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 (pokój 102).                       

Czasy są takie, jacy my jesteśmy”
Nie bądźmy obojętni wobec przemocy!

Jeżeli doświadczasz przemocy w rodzinie i chciałbyś spróbować zmienić swoją trudną sytuację. Być może przemocy doświadcza bliska Ci osoba i chciałbyś jej pomóc, ale nie wiesz, jak to zrobić. A może obserwujesz, że dzieje się krzywda komuś z twojego otoczenia. 

Nie jesteś sam ze swoimi problemami! Przy MGOPS działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Glinojeck, który został  powołany  w celu udzielania pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego. Działania zespołu koordynuje p. Teresa Alicja Sosińska - kierownik MGOPS w Glinojecku. 

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele różnych instytucji:

 • p. Leszek Wróblewski - przewodniczący zespołu, tel. 23 6742135

 • p. Elżbieta Gadomska - zastępca przewodniczącego, przedstawiciel Służby Zdrowia, tel. 23 674 00 05

 • p. Dariusz Lewandowski - przedstawiciel Policji, tel. 23 673 15 40

 • p. Aneta Bisialska - przedstawiciel MGOPS, tel. 23 674 00 65

 • p. Agnieszka Wichowska - przedstawiciel Kuratorów, tel. 23 674 00 65

 • p. Anna Skórska - przedstawiciel Pedagogów Szkolnych, tel. 603532886

Do w/w osób można zgłaszać się z pytaniami dotyczącymi problemu przemocy domowej lub zgłaszać konkretne sprawy. Bez względu na problem, z którym się zgłosisz, możesz liczyć na dyskrecję. 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna mieści się w Ciechanowie przy ul. Wyzwolenia 10A (II piętro), tel. 23 672-26-73

Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomoc psychologiczno - pedagogicznej,  pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje na temat działalności poradni i aktualnej oferty zajęć znajdują się na stronie poradni www.pppciechanow.pl

Zachęcam uczniów naszego gimnazjum, rodziców i nauczycieli do odwiedzania strony poradni, na której znajduje się dużo cennych informacji.

Telefony,  które warto znać!

Młodzieżowy telefon zaufania 22 19288

czynny codziennie od poniedziałku – piątku w godz. od 12.00 – 18.00

Helpline 0-800-100-100 – telefon zaufania dla ofiar cyberprzemocy 

Od poniedziałku do piątku – w godz. od 9.00 – 17.00 lub helpline@helpline.org.pl

Rzecznik Praw Dziecka – 22 583-66-00

Krajowe Centrum ds. AIDS – 22 692-82-26

Telefon  Zaufania Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton - 22 6359392

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w naszej szkole

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowie mogą korzystać z dodatkowych zajęć, które proponowane są w celu przezwyciężenia trudności w nauce, nadrobienia zaległości, a co za tym idzie poprawy swojej sytuacji szkolnej.

Każdy uczeń jest na nich mile widziany!

Grafik zajęć proponowanych uczniom
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
Rok szkolny 2012/2013 - II semestr

 

Klasa I A

zajęcia z j. polskiego (p. E. Jędrzejewska) - wtorek  8 godz. lekcyjna (1/2 tygodnie), sala 133

zajęcia z matematyki (p. A. Pac) - piątek 7 godz. lekcyjna, sala 118

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (A. Skórska) – wtorek 7 godz. lekcyjna, sala 118

 

Klasa I B

zajęcia z j. polskiego (p. E. Jędrzejewska) - wtorek  8 godz. lekcyjna (1/2 tygodnie), sala 133

zajęcia z matematyki (p. A. Pac) -  piątek 7 godz. lekcyjna,  sala 118

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  (A. Skórska) – poniedziałek  1 godz. lekcyjna, sala 105 na terenie LO

 

Klasa I C

zajęcia  z j. polskiego (p. E. Jędrzejewska)  -  wtorek  8 godz. lekcyjna (1/2 tygodnie), sala 133

zajęcia z matematyki (p. A. Pac) – piątek 7 godz. lekcyjna, sala 118

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (A. Skórska) – czwartek  7 godz., sala 118 lub wtorek 7 godz. lekcyjna w sali 118

 

Klasa I D

zajęcia z j. polskiego (p. J. Turalska)  -  środa 8 godz. lekcyjna, sala 130

zajęcia  z matematyki (p. A. Pac) - piątek  7 godz. lekcyjna, sala 118

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (A. Skórska) – czwartek 7 godz., sala 118 lub wtorek 7 godz. lekcyjna w sali 118

 

Klasa II A

zajęcia z j. polskiego (p. E. Jędrzejewska) - wtorek  8 godz. lekcyjna (1/2 tygodnie), sala 133

zajęcia  z matematyki (p. E. Kapczyńska) -  czwartek  od godz. 7.30 – 8.00, sala 129

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (A. Skórska) – wtorek  1 godz., sala 125

 

Klasa II B

 

zajęcia z j. polskiego (p. M. Kapczyńska) – poniedziałek 8 godz. lekcyjna (1/2 tygodnie), sala 118

zajęcia  z matematyki (p. E. Kapczyńska) -  piątek od godz. 7.30 – 8.00,  sala 129

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (A. Skórska) – wtorek 1 godz., sala 123

 

Klasa II C

zajęcia z j. polskiego (p. M. Kapczyńska) – poniedziałek 8 godz. lekcyjna (1/2 tygodnie), sala 118

zajęcia  z matematyki (p. A. Adamska-Borek) – poniedziałek 8 godz. lekcyjna, sala 115

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  (A. Skórska) – wtorek 1 godz., sala 123

 

Klasa II D

zajęcia z j. polskiego (p. E. Jędrzejewska)  -  wtorek  8 godz. lekcyjna (1/2 tygodnie), sala 133

zajęcia  z matematyki (p. A. Adamska-Borek) – poniedziałek 8 godz. lekcyjna, sala 115

 

Klasa III A

zajęcia z j. polskiego (p. M. Kapczyńska) -  czwartek od godz. 7.15 ,sala 117

zajęcia  z matematyki (p. E. Kapczyńska) -  wtorek  8 godz. lekcyjna, sala 129

Klasa III B

zajęcia z j. polskiego (p. B. Małecka) - piątek 8 godz. lekcyjna, sala 118

zajęcia  z matematyki (p. E. Kapczyńska) -  wtorek  8 godz. lekcyjna, sala 129

Klasa III C

zajęcia z j. polskiego (p. B. Małecka) - piątek 8 godz. lekcyjna,  sala 118

zajęcia  z matematyki (p. G. Wędrowska) -  poniedziałek 7 godz. lekcyjna, sala 118

Klasa III D

zajęcia z j. polskiego (p. B. Małecka) - piątek 8 godz. lekcyjna,  sala 118

zajęcia  z matematyki (p. E. Kapczyńska) - wtorek  8 godz. lekcyjna, sala 129

Inne zajęcia proponowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Zajęcia wyrównawcze i rozwijające z chemii dla klas I - p. B. Misiurska, czwartek 8 godz. lekcyjna, sala 123.