Godziny pracy pedagoga

  Anna Grochowiecka Anna Skórska
  Klasy: I - IV Klasy: V - VIII
PO 08:30 - 13:30 08:00 - 12:30
WT 07:50 - 12:20 08:00 - 14:25
ŚR 08:00 - 13:30 08:00 - 12:25
CZ 08:55 - 13:55 08:00 - 14:25
PI 08:45 - 13:00 08:00 - 14:25

 

Jak pomagać dziecku w nauce?

Jak motywować dziecko do nauki?

 

Bezpłatne konsultacje ze specjalistami

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku

     W każdy wtorek od godz. 14.00 – 20.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dyżuruje psycholog p. Iryna Borkowska. Termin wizyty należy wcześniej ustalić telefonicznie pod numerem tel. 23 674 00 65.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie

    Dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie prowadzone są bezpłatne porady specjalistów. Punkt konsultacji specjalistycznej skierowany jest głównie do osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, młodzieży opuszczającej zastępcze formy opieki i otoczenia tych osób.

W ramach działalności Punktu, porad udzielają następujący specjaliści:

·        Psycholog: wtorek, środa w godz. 1600 - 1800

·        Terapeuta rodzinny: czwartek w godz. 16 .00- 1800

Dyżury specjalistów odbywają się w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7  w pokoju 328 (psycholog i terapeuta) – po wcześniejszym zapisie i ustaleniu terminu.

   Szczegółowe informacje oraz zapisy do w/w specjalistów pod nr telefonu (23) 672 52 16 lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 (pokój 102).

 „Czasy są takie, jacy my jesteśmy”
Nie bądźmy obojętni wobec przemocy!

  Jeżeli doświadczasz przemocy w rodzinie i chciałbyś spróbować zmienić swoją trudną sytuację. Być może przemocy doświadcza bliska Ci osoba i chciałbyś jej pomóc, ale nie wiesz, jak to zrobić. A może obserwujesz, że dzieje się krzywda komuś z twojego otoczenia.

Nie jesteś sam ze swoimi problemami! Przy MGOPS działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny                ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Glinojeck, który został powołany w celu udzielania pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego. Działania zespołu koordynuje p.Teresa Alicja Sosińska - kierownik MGOPS w Glinojecku.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele różnych instytucji:

·        p. Aneta Bisialska - przewodnicząca zespołu, M-GOPS, tel. 23 674 00 65

·        p. Leszek Wróblewski – koordynator GKRPA w Glinojecku ,  tel. 23 674 21 35

·        p. Elżbieta Gadomska - przedstawiciel służby zdrowia, tel. 23 674 00 05

·        przedstawiciel Posterunku Policji w Glinojecku, tel. 23 673 15 40

·        p. Agnieszka Wichowska – asystent rodziny, tel. 23 674 00 65

·        p. Anna Skórska - przedstawiciel oświaty, tel. 6740875

Do w/w osób można zgłaszać się z pytaniami dotyczącymi problemu przemocy domowej lub zgłaszać konkretne sprawy. Bez względu na problem, z którym się zgłosisz, możesz liczyć na dyskrecję.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna mieści się w Ciechanowie przy ul. Wyzwolenia 10A                (II piętro), tel. 23 672-26-73. Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje na temat działalności poradni i aktualnej oferty zajęć znajdują się na stronie poradni www.pppciechanow.pl

     Zachęcam uczniów naszej szkoły, rodziców i nauczycieli do odwiedzania strony poradni, na której znajduje się dużo cennych informacji.

 Stop cyberprzemocy!

     Hejt to nie jest zwykła krytyka. To jest cyberprzemoc, krzywdząca emocjonalnie drugiego człowieka. Osoby, które stosują cyberprzemoc używają do tego celu Internetu albo telefonów komórkowych. Pomimo tego, że cyberprzemoc dzieje się w świecie wirtualnym, jej negatywne skutki odczuwane są w świecie realnym. Hejt jest formą przemocy psychicznej, która jest wymierzona w konkretną osobę. Temu negatywnemu zjawisku często towarzyszy wulgarny język w postaci pisemnej i obrazkowej.

Co robić ?

Jeśli doświadczasz hejtu lub innych form cyberprzemocy:

·        Natychmiast powiedz o tym fakcie rodzicowi, opiekunowi, wychowawcy, pedagogowi lub innej zaufanej osobie dorosłej - z jej pomocą będzie Ci łatwiej poradzić sobie z tą sytuacją. 

·        Postaraj się nie kontaktować ze sprawcą cyberprzemocy i nie odpowiadać na jego zaczepki. Dzięki temu unikniesz prowokowania go do dalszych działań.

·        Zachowaj wszystkie dowody cyberprzemocy - nie kasuj smsów, e-maili, rozmów na czatach lub komunikatorach.

·        Jeśli ktoś dokucza Ci na jakiejś stronie www, zrób zrzut ekranu - aby zachować to, co widzisz na ekranie wciśnij klawisz "Print Screen" (Prt Sc), a następnie otwórz program tekstowy (np. Word) lub graficzny (np. Paint) i wklej tam screen, naciskając jednocześnie klawisze  "Ctrl" i "V". Pamiętaj, aby zapisać plik!

 Jeśli jesteś świadkiem cyberprzemocy:

·        Nie przesyłaj dalej ośmieszających wiadomości.

·        Pomóż pokrzywdzonej osobie poprzez poinformowanie kogoś dorosłego o jej sytuacji.

·        Zaproponuj pokrzywdzonej osobie kontakt z Helpline.org.pl

·        Jeśli znalazłeś w sieci lub otrzymałeś przez telefon informacje ośmieszające kogoś – zatrzymaj łańcuszek cyberprzemocy - nie przesyłaj tych informacji dalej!

 Za hejt grozi odpowiedzialność karna i cywilna!

     Jeśli zachodzi podejrzenie, iż doszło do przestępstwa, należy zgłosić to policji. W zależności od sytuacji sprawca może zostać oskarżony o popełnienie przestępstwa lub może ponieść konsekwencje w oparciu o odpowiedzialności cywilną – gdy w wyniku hejtu dojdzie do naruszenia dobra osobistego (np. dobrego imienia, poczucia własnej wartości). Jeżeli sprawcą hejtu jest osoba małoletnia (do 13 roku życia) postawiony zostanie wobec niej zarzut o demoralizację i wówczas Sąd Rejonowy może nałożyć na nią określone obowiązki. Jeżeli sprawcą hejtu jest osoba pomiędzy 13 a 17 rokiem życia wówczas może zostać objęta nadzorem kuratora lub nawet umieszczona w ośrodku wychowawczym lub poprawczym.

    W imieniu małoletniego dziecka, czynności typu, zgłoszenie na policję lub do prokuratury, podejmują rodzice lub opiekunowie prawni.      

 

Gdzie szukać informacji i pomocy?

 

 Każdy internauta oraz jego rodzice znajdą pomoc w Wydziale ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie oraz najbliższej jednostce Policji.

Wiele cennych informacji można znaleźć na stronach:  

www.helpline.org.pl (również pod bezpłatnym numerem telefonu  0 800 100 100)  -  można uzyskać informacje i pomoc w sytuacjach zagrożenia cyberprzemocą,

www.sieciaki.pl serwis edukacyjny mówiący o tym, jak bezpiecznie korzystać z internetu i strzec się czyhających w nim zagrożeń.